1396/11/23
972 18

واكنش توييترى مهناز افشار به پخش مراسم اختتاميه از تلويزيون