1396/11/17
5123 14

کنایه ترانه علیدوستی: حجاب‌ام اجباری نبود، خودم از پنج سالگی می‌خواستم!

او تصویری از کودکی اش منتشر کرد و نوشت: