1396/6/19
2648 28

علت مرگ پدرخوانده حمید صفت مشخص شد

علت مرگ پدرخوانده حمید صفت مشخص شد

خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت

پزشکی قانونی نظر خود درباره علت مرگ پدرخوانده حمید صفت را اعلام کرد:
▪️علت مرگ پدرخوانده حمید صفت «خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه راست متوفی» اعلام شده است.

▪️حمیدصفت خواننده‌ای است که 28 مرداد ماه سال جاری به‌ اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.

 

منبع: ایران