1396/6/15
14547 53

واکنش هنرمندان به حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی

حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی در بازی ایران-سوریه که شب گذشته برگزار شد حاشیه هایی را به دنبال داشت که باعث واکنش هنرمندان در صفحه ایسنستاگرام شان شد.